Poniedziałek 23 maja 2022

Praca w wydziale inwestycji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Trwa nabór na stanowisko pracy w bełchatowskim starostwie, a konkretnie w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych. Wakat dotyczy stanowiska ds. inwestycji i nadzoru. Osoby zainteresowane mają czas na złożenie dokumentów do 6 maja.
glowne tablice
Kandydaci na stanowisko ds. inwestycji i nadzoru muszą legitymować się:
  • wykształceniem wyższym;
  • co najmniej 5 letnim stażem pracy, w tym minimum 3-letni stażem pracy na stanowisku związanym z inwestycjami i zamówieniami publicznymi;
  • obywatelstwem polskim;
  • pełną zdolnością do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  • brakiem prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowaną opinią.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Nabór nr 9 / 2022 na stanowisko ds. inwestycji i nadzoru w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie” w terminie do dnia 06 maja 2022 r. do godziny 1530 (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP) osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Szczegóły w załączniku.
A.Zawodzińska, Zespół PR
ogłoszenie inwestycje praca (pdf) 0.09mb (Pobrań: 65)
← powrót