Wtorek 19 paździenika 2021

Przebudowa drogi w Postękalicach- umowa podpisana

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Umowa o przyznaniu samorządowi powiatowemu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg na zadanie powiatowe pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425” została dziś (01.10) podpisana w Łodzi przez Wojewodę Łódzkiego oraz Starostę Bełchatowskiego Dorotę Pędziwiatr, Wicestarostę Jacka Bakalarczyka i Magdalenę Lipską Skarbika Powiatu.
hhhhhhh
Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1912E, a dokładniej na budowie ciągu pieszo - rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni. W stanie istniejącym droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną zawierającą liczne uszkodzenia. Występują odkształcenia w przekroju poprzecznym i podłużnym oraz wyboje. Widoczne są spękania poprzeczne, podłużne oraz siatkowe. Droga ta stanowi jeden z elementów głównego układu transportowego regionu. Planowana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną oraz umożliwi szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się mieszkańców Postękalic, oraz sąsiednich miejscowości do pobliskich ośrodków miejskich.

Rozwój infrastruktury drogowej od zawsze był priorytetem dla naszego samorządu. Lepsza komunikacja to większe bezpieczeństwo podróżujących, a jednocześnie zwiększenie atrakcyjności terenów chociażby dla przyszłych mieszkańców. To jednocześnie dbałość o środowisko i promocja aktywności fizycznej -podkreśla Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr


Dzięki dofinansowaniu inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju i Dróg, drogi na ternie naszego powiatu stają się bardziej komfortowe, a kolejne przyznawane środki są impulsem by składać następne wnioski i ubiegać się o wsparcie- zaznacza Jacek Bakalarczyk wicestarosta.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni, przebudowane pobocza oraz wybudowany zostanie ciąg pieszo - rowerowy z myślą o wszystkich uczestnikach ruchu drogowego tj. pieszych (dzieci, młodzież, pracownicy zatrudnieni w lokalnych miejscach pracy jak i poza miejscowościach) oraz pojazdach mechanicznych. W związku z przedmiotową przebudową drogi powiatowej wprowadzono nową organizację ruchu drogowego, tj. oznakowanie pionowe i poziome.

Powiat Bełchatowski w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma środki w kwocie nie większej niż 2 628 929,00 zł w podziale na lata
- w roku 2021 – 460 610,00 zł
- w roku 2022 – 2 168 319,00 zł
co stanowi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 3 755 614,00 zł. Z budżetu powiatu na to zadanie przeznaczone zostanie 1 126 685, 00 zł.


SR/M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji

 
← powrót