Komunikat
 • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

PUP w Bełchatowie przyjmuje wnioski na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił terminy naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy w 2023 roku.
IMG_5635
Od 16.01.2023 r. PUP w Bełchatowie przyjmuje wnioski na:
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 • szkolenia, 
 • bony na zasiedlenie.
 
Od 01.03.2023 r. do 15.03.2023 r. (i w kolejnych terminach ogłaszanych przez urząd pod warunkiem posiadania środków na ten cel) przyjmowane będą wnioski o:
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (w tym roku to kwota 38.884 zł)
Pracownicy PUP dodają, że wnioski na aktywne formy wsparcia rozpatrywane będą w oparciu o przyjęte przez Powiatową Radę Rynku Pracy Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2023 oraz Regulaminy na ww. formy wsparcia.

Kontakt do pracowników, odpowiedzialnych za aktywne formy wsparcia:
 • staże, tel. 44 631-40-57, pokój nr 25
 • prace interwencyjne, tel. 44 631-40-47, pokój nr 21
 • roboty publiczne, tel. 44 631-40-48, pokój nr 22
 • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,  tel. 44 631-40-48, pokój nr 22
 • szkolenia,  tel. 44 631-40-60, pokój nr 20
 • bony na zasiedlenie,  tel. 44 631-40-48, pokój nr 22
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, tel. 44 631-40-70, pokój nr 22
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, tel. 44 631-40-70, pokój nr 22 

 
← powrót