Piątek 03 lutego 2023

Rada ds. osób niepełnosprawnych obradowała ostatni raz w tym roku

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Omówieniem działań dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu bełchatowskiego, realizowanych w 2022 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy i Wydział Obywatelski w starostwie zajęła się na dzisiejszym posiedzeniu Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Informację o swoim funkcjonowaniu przedstawiły także działające w powiecie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Uczestnicząca w obradach Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr podziękowała członkom Rady za całoroczną społeczną pracę, a na zbliżające się Boże Narodzenie życzyła spokoju i świątecznego wypoczynku.
glowne 1
Miliony na wsparcie osób niepełnosprawnych
Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych samorząd powiatu pozyskuje co roku wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku wynosi ono blisko 4 mln złotych. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizują PCPR i organizacje pozarządowe, którym samorząd powiatu zleca określone przedsięwzięcia, jak np. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. O tym, jak duże jest zainteresowanie osób chcących skorzystać ze wsparcia, świadczy liczba wniosków wpływających do PCPR. W tym roku złożono ich 1176.

Turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier
Najwięcej środków (860 tys. zł) przeznaczono na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Otrzymało je 549 podopiecznych i 165 opiekunów. 356 osób otrzymało pomoc finansową na zakup przedmiotów ortopedycznych (ok. 400 tys. zł), a 36 wnioskodawców na likwidację barier architektonicznych (ok. 157 tys. zł). Mieszkańcy korzystali także z dofinansowania zakupów urządzeń pomagających w komunikowaniu się. Na ten cel PCPR wypłacił łącznie 50 tys. zł. Siedem stowarzyszeń zawnioskowało o wsparcie inicjatyw z zakresu kultury i turystyki, jak np. wyjazdy, warsztaty artystyczne. Wszyscy pomoc otrzymali, łącznie 100 tys. zł.

Prężne i widoczne Warsztaty Terapii Zajęciowej
Na terenie naszego powiatu działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jeden w Bełchatowie, prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, drugi w Dąbrowie Rusieckiej organizuje stowarzyszenie „Kuźnia Życzliwości”. Dedykowane WTZ środki PFRON, przekazane powiatowi i obliczone wg algorytmu, wynoszą w tym roku niecałe 2 mln zł. Samorząd powiatu dołożył z budżetu własnego 214 tys. zł. Warsztaty Terapii Zajęciowej w naszym powiecie są bardzo aktywne i widoczne społecznie. Coraz częściej „wychodzą na zewnątrz” z przeróżnymi inicjatywami, adresowanymi do osób niepełnosprawnych. W swoje działania udaje się im włączać wolontariuszy, firmy i inne podmioty.

Co dziesiąty bezrobotny to osoba niepełnosprawna
Na finansowanie wydatków na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 100 tys. zł z PFRON. Okazuje się, że przedsiębiorcy i osoby niepełnosprawne chętniej korzystają z pomocy Funduszu Pracy niż ze środków PFRON. Z tej ostatniej puli zostały zorganizowane dwa staże dla dwóch beneficjentów. Osoby niepełnosprawne stanowią 10 procent ogółu zarejestrowanych w pośredniaku bezrobotnych. Te, które pozostają bez pracy, legitymują się najczęściej znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niskim poziomem wykształcenia.

Obecny skład PSRdsON pracuje do II kwartału nowego roku
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przyjęła także harmonogram swojej pracy na rok 2023. Zasadniczo zaplanowano cztery posiedzenia, na których Rada będzie opiniować m.in. uchwały rady powiatu, programy działania na rzecz osób niepełnosprawnych i oceniać ich realizację. W przyszłym roku kończy się czteroletnia kadencja obecnego składu rady. W II kwartale roku odbędą się wybory. Członków Rady powołuje Starosta Bełchatowski.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót