Poniedziałek 02 sierpnia 2021

Rada powiatu przed sesją absolutoryjną

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Ocena sprawozdania finansowego z wykonania budżetu powiatu za rok 2020, głosowanie nad votum zaufania dla Zarządu Powiatu w Bełchatowie oraz debata nad „Raportem o stanie powiatu bełchatowskiego za rok 2020” zaplanowane są na najbliższą sesję Rady Powiatu w Bełchatowie w środę, 23 czerwca. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie, powinni złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Mają na to czas do 22 czerwca.
5
Tzw. sesja absolutoryjna odbędzie się w środę, 23 czerwca. W proponowanym porządku obrad znajduje się rozpatrzenie „Raportu o stanie powiatu bełchatowskiego za rok 2020”. Ponad stu stronicowe opracowanie przedstawia obszary działania samorządu powiatowego, wymienia najważniejsze zadania i poniesione na ich realizację koszty. W imieniu Zarządu Powiatu dokument zreferuje starosta Dorota Pędziwiatr. Głosowanie nad przyjęciem „Raportu” poprzedzi debata. Jeśli w ustawowym terminie chęć udziału w niej zgłoszą mieszkańcy, także oni zostaną zaproszeni na sesję. Może to być maksymalnie 15 osób. Pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu bełchatowskiego, należy złożyć do 22 czerwca w Biurze Rady Powiatu (ul. Pabianicka 17/19, I piętro, pok. 110). Radni będą głosować także votum zaufania dla Zarządu Powiatu, udzielenie mu absolutorium i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. Początek sesji o godz.11. Obrady będzie można śledzić online na kanale You Tube.

Druki do pobrania - zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2020 rok" dostępne są w punkcie informacyjnym w budynku głównym starostwa (wersja papierowa), na stronie internetowej (załączniki pod tym artykułem), a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Proponowany porządek obrad (materiały do sesji)
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów XXXII sesji i XXXIII sesji z dnia 26 maja 2021 r..
3. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bełchatowie wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bełchatowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu bełchatowskiego od dnia 1 września 2021 roku.
projekt uchwały
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2032.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bełchatowie z realizacji rocznego planu kontroli za I kwartał 2021 roku.
11. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Inne tematy.
14. Zamknięcie obrad.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie


 
raport o stanie powiatu za 2020 rok (pdf) 1.79mb (Pobrań: 20)
Zgloszenie do zabrania glosu w debacie (pdf) 0.12mb (Pobrań: 30)
← powrót