Poniedziałek 06 grudnia 2021

Radni obradowali

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
W trakcie wczorajszej sesji Rady Powiatu, radni przyjęli uchwały ws. m.in. opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym, wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych, a także ustalono wynagrodzenie dla starosty.
główne
Podczas XL sesji Rady Powiatu, radni zajęli się tematami dotyczącymi m.in. diet dla radnych i uposażenia starosty. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2022 roku stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
Wysokość opłaty za czynności związane z usunięciem pojazdów z dróg Powiatu Bełchatowskiego:

1.usunięcie pojazdu (dojazd, powrót, załadunek, holowanie, rozładunek)rower, motorower100,00 zł
2.usunięcie pojazdu motocykl 200,00 zł
3.usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.490,00 zł
4.usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t.595,00 zł
5.usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t.850,00 zł
6.usunięcie pojazdu  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.1300,00 zł
7.usunięcie pojazdu przewożące materiały niebezpieczne1500,00 zł
8.usunięcie pojazdu hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego100,00 zł

Wysokość opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Bełchatowskiego na parkingu strzeżonym:wysokość opłaty w złotych za każdą dobę przechowywania
1.rower, motorower5,50 zł
2.motocykl6,00 zł
3.pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.10,00 zł
4.pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t.30,00 zł
5.pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t.30,00 zł
6.pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.50,00 zł
7.pojazd przewożący materiały niebezpieczne100,00 zł
8.hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego5,50 zł

Na sesji poruszono także temat podniesienia diet radnych, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez radę powiatu, w granicach wskazanych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1975). Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) wprowadza zmianę w art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, polegającą na podwyższeniu krotności (z 1,5 do 2,4) kwoty bazowej, czyli 1789,42 zł, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, stanowiącej miernik do ustalenia wysokości diet przysługujących radnym rady powiatu.
Po zmianie przewodniczący Rady otrzymywać będzie 3.435,69 zł., członek Zarządu- 3.092,12 zł, wiceprzewodniczący Rady- 2.748,55 zł, przewodniczący komisji- 2.404,98 zł, wiceprzewodniczący komisji – 2.061,41 zł i radny bez funkcji – 1.717,84 zł.
Szczegółowe warunki wynagrodzenia pracowników samorządowych w tym Starosty określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Nowelizacja rozporządzenia dokonuje zmian w wysokości i zasadach ustalenia wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. W przepisach ustawy znalazł się zapis o dolnej granicy uposażenia, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie osób z wyboru nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu. Należy dostosować poziom wynagrodzenia Starosty do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Starosta obecnie będzie zarabiać 17 472,00 zł brutto. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. Dodatkowo staroście przysługuje wypracowany dodatek stażowy.
Na sesji przedstawiono także Program współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Na zadania publiczne realizowane przez organizację zaplanowano na przyszły rok 130.000 zł.

M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji
← powrót