Poniedziałek 27 czerwca 2022

Radni spotkają się na sesji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
W najbliższą środę 25 maja spotkają się powiatowi radni na kolejnej już tym razem XLV sesji Rady Powiatu.
Radni poruszą tematy związane m.in. z utworzeniem Szkoły Branżowej II Stopnia w Bełchatowie i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie. Ponadto, pochylą się nad tematem dotyczącym przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030” wraz z Programem Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 tradycyjnie w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu.
IMG_8674
Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLIV sesji z dnia 27 kwietnia 2022 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia w Bełchatowie i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bełchatów zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030” wraz z Programem Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Bełchatowski nieruchomości w trybie bez przetargu na rzecz Gminy Bełchatów.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2022-2035.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok.
9. Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Bełchatowskiego w roku 2021”.
10. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Inne tematy.
13. Zamknięcie obrad.
 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji
← powrót