Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Rekrutacja do nowego projketu zawodowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Dla dwudziestu niepełnosprawnych uczniów zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe z wynagrodzeniem, a dla dwunastu oligofrenopedagogów kursy nowych kompetencji lub studia podyplomowe oferuje unijny projekt pt. „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie” Zrealizuje go Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie. Trwa nabór chętnych. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, działających w bełchatowskim SOSW, mają szansę na atrakcyjne zajęcia i praktyki, ich nauczyciele na rozwój zawodowy, a placówka na doposażenie pracowni. To wszystko oferuje projekt pt. „Zawodowo Damy Radę !”. Potrwa on do sierpnia 2020 roku. Koszty realizacji projektu wynoszą prawie 1,2 miliona złotych. Samorząd powiatu otrzymał na niego dofinansowanie w wysokości 1,07 mln zł.ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wiele się nauczą, przede wszystkim zmniejszą swoje trudności w opanowywaniu podstawowych czynności, potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej, takich jak obsługa urządzeń gospodarstwa domowego, gotowanie, ogrodnictwo, szycie na maszynie. Z pewnością zwiększą samodzielność i lepiej odnajdą się w społeczeństwie. Ciekawa jest także propozycja dla nauczycieli zawodów. Czekają na nich kursy, np. projektowanie ogrodów, ceramika w edukacji i terapii, witraże. Można też podjąć studia podyplomowe na kierunku komunikacja wizualna i projektowanie graficzne.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu (Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, tel. 44 733 66 07) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie.
Formularz rekrutacyjny NAUCZYCIEL (pdf) 0.23mb (Pobrań: 127)
Formularz rekrutacyjny UCZEŃ (pdf) 0.23mb (Pobrań: 126)
Oświadczenie uczestnika projektu (pdf) 0.06mb (Pobrań: 162)
Regulamin (pdf) 0.23mb (Pobrań: 217)
← powrót