Wtorek 09 sierpnia 2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
1 września 2022 roku do szkół ponadpodstawowych pójdą uczniowie, którzy zaczynali naukę jako sześciolatki. W liceach, technikach oraz szkołach branżowych pierwszego stopnia kumulują się konsekwencje kilku nakładających się na siebie reform edukacyjnych.
główne
Uczniów w tegorocznej rekrutacji było zdecydowanie więcej niż zazwyczaj. To skutek reformy obniżenia wieku szkolnego. W ósmych klasach uczyło się pół rocznika dzieci urodzonych w 2008 roku (od stycznia do czerwca), które w 2014 roku obowiązkowo poszły do szkół.To oznacza, że łącznie uczyło się w nich półtora rocznika dzieci - cały rocznik 2007 (wówczas siedmioletnich) i pół rocznika 2008.
Kolejna reforma – likwidacja gimnazjów, sprawiła, że tegoroczny nabór był inny niż dotychczas.Wprowadzone zmiany spowodowały, że  we wrześniu w liceach mielibyśmy 1,5 rocznika pierwszaków i dwa standardowe roczniki w klasach drugich oraz trzecich (razem 3,5 rocznika). Ale po likwidacji gimnazjów licea są już czteroletnie, więc od 1 września 2022 roku będzie w nich 4,5 rocznika uczniów. Analogicznie w technikach - 5,5 rocznika.
Rok szkolny 2023/24 - organizacyjnie będzie także  "wyjątkowy". 1 września 2023 roku w szkołach ponadpodstawowych znów naukę rozpocznie 1,5 rocznika - cały rocznik "sześciolatków" (ur. 2009) i pół rocznika "siedmiolatków" (2008), którzy zaczynali naukę 1 września 2015 roku. W do niedawna trzyletnich liceach będą musieli pomieścić się uczniowie pięciu roczników - po 1,5 w klasie pierwszej  i drugiej oraz po standardowym roczniku w klasie trzeciej i czwartej. A ta sytuacja będzie się utrzymywała aż do momentu, gdy tegoroczni ósmoklasiści zdadzą maturę. "Normalna" liczebność czteroletnich liceów będzie wtedy, gdy szkoły ukończą obecni siódmoklasiści, czyli w 2027 roku.


Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2022/2023 była przeprowadzona dla 1519 absolwentów klas VIII szkół podstawowych z powiatu bełchatowskiego.

Wyniki rekrutacji dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych:
Typ szkoły                                     Liczba oddziałów                      Liczba uczniów
Licea ogólnokształcące                         15                                           450
Technika                                                11                                           336
Szkoły branżowe I stopnia                     5                                             152
Razem                                                   31                                           938
W I Liceum Ogólnokształcącym uruchomiono 7 oddziałów klas pierwszych. Największą popularnością cieszyła się klasa medyczna z językiem angielskim, do której przyjęto 60 osób, tworząc 2 oddziały.
W II Liceum Ogólnokształcącym największą popularnością cieszyła się klasa medialno-psychologiczna, którą z pierwszej preferencji wybrało aż 93 uczniów. W II LO utworzono 6 oddziałów klas pierwszych.
W IV LO w ZSP Nr 1 uruchomiono 2 oddziały: policyjny i wojskowy.
W technikach i szkołach branżowych najwięcej chętnych chciało kształcić się w zawodach, w których szkoły kształcą od lat i osiągają najlepsze wyniki na egzaminach zawodowych.
W Technikum Energetycznym w ZSP 1 utworzono 5 oddziałów klas pierwszych.
Największym zainteresowaniem cieszyła się klasa: technik informatyk, do której przyjęto 60 uczniów. Utworzono 2 oddziały technik informatyk, 1 technik elektryk (30) i dwa oddziały łączone 32 osobowe: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (16) i technik mechanik (16) oraz technik pojazdów samochodowych (12) i technik elektronik (20). Natomiast w branżowej szkole w tymże zespole utworzono 3 oddziały klas pierwszych. Uczniowie kształcić się będą w 4 zawodach. Utworzono 1,5 oddziału kształcącego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
W Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim w ZSP 2 utworzono 5 oddziałów klas pierwszych. Zainteresowaniem cieszyła się klasa technik reklamy, technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Jakość kształcenia w tych zawodach podnoszą praktyki zawodowe odbywane w różnorodnych zakładach pracy. Ponadto utworzono 2 oddziały łączone technik usług fryzjerskich (16) i technik hotelarstwa (14).oraz technik ekonomista (9) i technik geodeta (23). W branżowej szkole wchodzącej w skład zespołu utworzono 1 oddział kształcący         w zawodach kucharz/fryzjer.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie uruchomiono w Technikum Mechanicznym 1 oddział dwuzawodowy: technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Natomiast w szkole branżowej 1 oddziały: dwuzawodowy mechanik pojazdów samochodowych i klasę wielozawodową, której uczniowie kształcić się będą w zawodach: fryzjer, sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz. W branżowej szkole I stopnia uczniowie zdobędą wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast u pracodawców i na specjalistycznych kursach zdobędą wiedzę         z przedmiotów zawodowych związanych z wybranym kierunkiem. Warunkiem przyjęcia do szkoły było zapewnienie sobie praktyki i podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
W wyniku elektronicznego naboru nieprzydzielonych zostało 79 uczniów, którym zabrakło punktów do wybranej klasy. Zarząd Powiatu jest skłonny rozważyć utworzenie jednego lub dwóch oddziałów w szkole branżowej I stopnia jeżeli będzie chętnych co najmniej piętnastu kandydatów do kształcenia w zawodzie.
WE/M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji 
← powrót