Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Piątek 09 czerwca 2023

Rozbudowa drogi w Zdzieszulicach w sierpniu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Umowa o przyznaniu samorządowi powiatowemu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie powiatowe pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Zdzieszulice Górne od km 0+000 do km 0+815,00” została dziś (23.06) podpisana w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Starostą Bełchatowskim Dorotą Pędziwiatr, Wicestarostą Jackiem Bakalarczykiem i Magdaleną Lipską Skarbnikiem Powiatu.
zdzieszulice1-1645094163
Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Zdzieszulice Górne rozpocznie się już niebawem. Zadanie na które powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w sumie kosztować będzie ponad 2 mln zł.
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku drogi po prawej stronie jezdni, wykonanie lewostronnego pobocza umocnionego kruszywem, wykonanie chodnika w rejonie przystanków autobusowych, odwodnienia (przepusty, wpusty deszczowe z przykanalikami). Przebudowę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto wykonana zostanie przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, wydłużenie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, usunięcie kolizji z linią napowietrzną.

Komfort, jakość, bezpieczeństwo mieszkańców powiatu– to priorytety dla zarządu podkreśla Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Staramy się by sprostać potrzebom drogowym naszych mieszkańców, wsłuchując się w ich wskazówki i prośby. Dzisiaj już wiemy, ze prace rozpoczną się w Zdzieszulicach, a w wakacje na drodze między Janowem i Klukami.


Wsparcie na tę inwestycję wyniesie 80 procent wartości całego zadania, czyli maksymalną stawkę, jaką może otrzymać samorząd. Rozbudowa drogi dotyczy blisko kilometrowego odcinka, wsparcie z RFRD wyniesie blisko 1,7 mln zł. Wkład własny to ponad 400 tysięcy złotych.

Dzięki wsparciu rządu rośnie liczba kilometrów zmodernizowanych dróg, skrzyżowań, nowych obiektów mostowych. Przed nami kolejne inwestycje i możliwości pozyskiwania środków o które z pewnością będziemy aplikować- zaznacza wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

Na dniach zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie. Rozpoczęcie prac planowane jest na sierpień.


 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji/SR/PZD
← powrót