Poniedziałek 06 grudnia 2021

Serdeczności dla pracowników socjalnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada, przekazujemy wszystkim pracownikom służb społecznych podziękowania za trudną pracę i niesienie pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego. W placówkach związanych z samorządem powiatowym pracuje łącznie ponad dwustu pracowników socjalnych. Najliczniejszą kadrę tworzą oni w Domach Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach.
dzien pracownika socjalna

Samorząd Powiatu Bełchatowskiego prowadzi dwa Domy Pomocy Społecznej. Jeden w Bełchatowie, drugi w Zabłotach. Bełchatowski DPS dysponuje miejscami dla 90 mieszkańców. Pierwsi podopieczni zamieszkali tutaj w grudniu 2001 roku. Dzięki staraniom gospodarzy powiatu o dodatkowe środki obie placówki stale podnoszą standard wyposażenia i komfortu mieszkalnego oraz wygląd i funkcjonalność najbliższego otoczenia. Budynek przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie jest wyremontowany i zaadaptowany dla osób niepełnosprawnych. Jednostka nie tylko zapewnia całodobową opiekę swoim mieszkańcom, ale organizuje dla nich różnego rodzaju aktywności o charakterze kulturalnym, kulinarnym czy rekreacyjnym.Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach powstał ponad 20 lat temu. Dysponuje miejscami dla 80 pensjonariuszy. Budynki DPS są podzielone na sektory: część mieszkalną, część biurową, zaplecze techniczne, część terapeutyczną i rekreacyjną ze świetlicą i siłownią. Całość budynków jest tak zaprojektowana, by pensjonariuszom zapewnić wygodne i funkcjonalne warunki pobytu. Pokoje 1-, 2- i 3- osobowe wyposażone są w meble i radioodbiorniki oraz urządzenia przyzywowo-alarmowe, oparte na nowoczesnej technologii radiowej. Otoczenie budynku DPS jest wyjątkowe z uwagi na sąsiedztwo lasu i oddalenie od miejskiego zgiełku. W ostatnim czasie zainwestowano w nowe ścieżki spacerowe, altanki z ławeczkami, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew. Kierownictwo obu placówek – i w Bełchatowie, i w Zabłotach, stara się, by DPS Powiatu Bełchatowskiego miały renomę miejsc, gdzie mieszkańcom stworzono przede wszystkim jak najlepsze, przyjazne warunki życia z profesjonalną opieką.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w zakresie, najogólniej mówiąc, polityki społecznej, na którą składają się pomoc społeczna, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, koordynacja systemu pieczy zastępczej, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. W jednostce wyodrębniono organizacyjnie kilka zespołów dla każdego obszaru działań. Samorząd powiatu bełchatowskiego prowadzi jeden Dom Dziecka, zlokalizowany w Dąbrowie Rusieckiej oraz Ośrodek interwencyjno – socjalizacyjny w Bełchatowie. Nadzór ekonomiczny, administracyjny i organizacyjny nad nimi sprawuje Centrum Administracyjne ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Pracownicy socjalni pracują także w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót