Poniedziałek 27 czerwca 2022

Sesja absolutoryjna w najbliższą środę

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Głosowanie nad votum zaufania dla Zarządu Powiatu w Bełchatowie, przedstawienie raportu o stanie powiatu, ocena sprawozdania finansowego z wykonania budżetu powiatu za rok 2021, to jedne z najważniejszych punktów, jakie zaplanowano na najbliższą sesję Rady Powiatu w Bełchatowie, która odbędzie się w środę, 22 czerwca o godz. 10.00 w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu
sesja pod główne
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów XLV sesji z dnia 25 maja 2022 r. i XLVI sesji z dnia 7 czerwca 2022 r.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bełchatowie wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bełchatowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rusiec zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2022-2033.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bełchatowie z realizacji rocznego planu kontroli za I kwartał 2022 roku.
13. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Inne tematy.
16.Zamknięcie obrad.


 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji

 
← powrót