Komunikat
 • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Sesja Rady Powiatu po wakacyjnej przerwie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
W środę, 30 sierpnia, odbędzie się LIX Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Radni zapoznają się na niej ze sprawozdaniami rocznymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na obszarze powiatu bełchatowskiego w 2022 r. W porządku obrad znajdą się ponadto punkty dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2023-2034, czy emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Sesja rozpocznie się o godzinie 13:00. Będzie można ją obejrzeć pod linkiem: 
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/940/rada-powiatu-w-belchatowie.htm
IMG_4685 (Copy)
Porzadek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu LVIII sesji z dnia 21 czerwca 2023 r.
 3. Przedłożenie sprawozdań rocznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na obszarze powiatu bełchatowskiego w 2022 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2023-2034.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
   Bełchatowie.
 8. Przedłożenie:                                                                                                                                                                                                                                      -  informacji za I półrocze 2023 r. z dokonanych umorzeń, odroczeń spłaty i rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny;                                                                                                                   -  informacji z wykonania wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.
 9. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Inne tematy.
 12. Zamknięcie obrad.
← powrót