Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

Sesja Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
W najbliższy wtorek 30 marca odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie drogą korespondencyjną. Projekty i materiały do poszczególnych spraw dostępne są na stronie Powiatu Bełchatowskiego w zakładce e-sesja.
1-ses-1613992562
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji z dnia 24 lutego 2021 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie bełchatowskim w 2021 roku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bełchatów w ramach realizacji zadania „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Bełchatowie na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bełchatowie.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Bełchatów.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2032.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia miastu Bełchatów zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
10. Przedłożenie „Informacji o stanie mienia Powiatu Bełchatowskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.”
11. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Inne tematy.
14. Zamknięcie obrad.
M.Rogut-Chrząszcz Zespół ds. Promocji
← powrót