Poniedziałek 06 grudnia 2021

Sesja Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
W najbliższą środę 24 listopada w Sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 13.00 odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie.
sesja główne
W porządku obrad przewidziano następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji z dnia 8 listopada 2021 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Bełchatowskiego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 210/XXXI/2008 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych oraz kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej dla radnych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Bełchatowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bełchatowskiego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie powiatu bełchatowskiego w 2022 r. stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2032.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok.
12. Informacje w zakresie analizy oświadczeń majątkowych: • Wojewody Łódzkiego, • Urzędu Skarbowego w Pajęcznie, • Urzędu Skarbowego w Bełchatowie.
13. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Inne tematy.
16. Zamknięcie obrad.
 
 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji
← powrót