Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie, 29.03.2023 - o bezpieczeństwie młodzieży

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Środową sesję Rady Powiatu w Bełchatowie zdominowała dyskusja na temat ostatnich wydarzeń z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat. - Wszystkim tym sprawom poświęcamy bardzo wiele uwagi i czasu. Wierzę, że wszystkie uda się wyjaśnić, że osoby potrzebujące skorzystają z zaoferowanej im pomocy, a winowajcy poniosą konsekwencje swoich nagannych zachowań – mówiła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.
IMG_0719 (Copy)
Radni w tym punkcie otrzymali obszerną informację na temat bezpieczeństwa w szkołach prowadzonych przez Powiat, w której zamieszczono także listę wszystkich podjętych do tej pory działań profilaktycznych i naprawczych. Starosta zaznaczyła, że zarówno Zarząd Powiatu, jak i dyrekcje szkół muszą działać w ramach i w zgodzie z prawem oświatowym oraz ustawą o samorządzie powiatowym. Przedstawiła radnym, jakie kompetencje ma organ prowadzący szkoły i zapewniła również, że w każdym przypadku dyrektorzy szkół podjęli takie działania, jakie leżały w ich kompetencjach i w atmosferze empatii dla uczniów i rodziców. Dodatkowo, starosta zobowiązała dyrektorów do zaostrzenia procedur bezpieczeństwa w placówkach i podjęta została decyzja o zakupie dodatkowych kamer monitorujących budynki szkół i teren wokół nich.
 
- Kontrola z ramienia Kuratorium Oświaty nie wykazała uchybień w tym zakresie i zakończyła się bez zaleceń – podkreśliła starosta Dorota Pędziwiatr dodając: - Zarzuty na opieszałość czy bezczynność dyrektorów, artykułowane ostatnio przez  media czy też wypowiadających się w nich niektórych rodziców, są niesłuszne i nieuczciwe. To nawet nie są zarzuty, tylko żądanie od dyrektorów ukarania oprawców. Szanowni państwo, dyrektorzy nie są sędziami, ani policjantami. Wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które stosowały przemoc, będzie mogło mieć miejsce dopiero na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu rodzinnego.
 
Starosta przypomniała ponadto, że szkoła ma przede wszystkim edukować i wspierać rodziców w procesie wychowywania młodych ludzi:- Niestety, ubolewam, że medialna nagonka i podżeganie do niej utrudnia prawidłową realizację obu tych potężnych misji, ale robimy wszystko, by życie w szkołach toczyło się normalnie i bezpiecznie - dodała.
 
- Szanowni państwo, przemoc rówieśnicza jest złożonym problemem, wierzchołkiem góry lodowej. Bardzo wierzę w to, że te ostatnie drastyczne wydarzenia z udziałem młodych ludzi w kilku miejscach w kraju staną się przyczynkiem do szerszej dyskusji i działań, że zmotywują nas, dorosłych, do połączenia sił i wspólnego poszukiwania rozwiązania – zaapelowała starosta Dorota Pędziwiatr.
 
Po wystąpieniu Starosty Bełchatowskiego rozgorzała wśród radnych dyskusja na temat zagrożeń wśród młodych ludzi, przyczyn agresji oraz o tym, jakie jeszcze działania można byłoby podjąć, by poprawić bezpieczeństwo wśród młodzieży. O swoich niepokojach mówili rodzice uczniów z bełchatowskich szkół, a dyektorzy szkół zapewniali, że w szkole dzieci są bezpieczne.
 
Radni ponadto podjęli uchwałę w sprawie podziału środków z PFRON, uchwałę aktualizującą wykaz przystanków komunikacyjnych w powiecie bełchatowskim z uwzględnieniem nowych przystanków na terenie Gminy Bełchatów oraz uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Powiatu.
 
 
← powrót