Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie, 30.11.2022. Co uchwalili rajcy?

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
W środę, 30 listopada, obradowali radni powiatu bełchatowskiego. Podczas LI sesji Rady Powiatu w Bełchatowie przyjęto m.in. program współpracy samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, projekt uchwały o stawkach opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym, wybrano przedstawiciela do Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz zwiększono środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.
IMG_0169 (Copy)
Radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi działalności spółek z udziałem Powiatu w okresie od stycznia do końca października tego roku, w tym w zakresie wyników finansowych i realizowanych zadań inwestycyjnych.

Spółka Eko – Region inwestuje m.in. w budowę i rozbudowę instalacji fotowoltaicznych oraz w budowę bazy administracyjno – technicznej z punktem ładowania CNG w strefie przemysłowej w Bełchatowie. Spółka PKS z kolei notuje zdecydowanie lepsze wyniki w działalności turystycznej w porównaniu z 2021 r., a już w przyszłym roku otrzyma pierwsze nowoczesne, niskoemisyjne i fabrycznie nowe autobusy zakupione przez Powiat z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Spółka Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny realizowała m.in. projekty „Firma z Powerem” i „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”, prowadziła usługi doradcze oraz planowała działania na przyszły rok, kiedy to mają wystartować projekty z bieżącej perspektywy finansowej.

We wprowadzonym punkcie radni powiatowi wybrali swojego przedstawiciela na nową kadencję w Powiatowej Radzie Rynku Pracy, która jest organem doradczym Starosty Bełchatowskiego. Został nim Wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

Następnie radni uchwalili Program współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. i zabezpieczono 160 tysięcy złotych w Budżecie Powiatu na jego realizację. Wśród priorytetowych zadań własnych Powiatu, które będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i OPP, wymienia się m.in.: te dotyczące pomocy społecznej, szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury i tradycji narodowej oraz ochrony i promocji zdrowia, a także propagowania aktywnego wypoczynku i upowszechniania kultury fizycznej.

Radni przyjęli ponadto projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie bełchatowskim. W tym punkcie uwzględniono wzrost środków Funduszu o 144 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Uchwalono także stawki opłat za usunięcie pojazdów z dróg na terenie powiatu bełchatowskiego oraz za ich parkowanie na parkingu strzeżonym (obowiązek taki nakłada na Starostę ustawa Prawo o ruchu drogowym) na 2023 r. Samorząd Powiatu zdecydował, że stawki te nie ulegną zmianie w stosunku do tegorocznych.

Powiatowi radni zgodzili się również na zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy z PKS w Bełchatowie na przewozy o charakterze użyteczności publicznej na trasach: Bełchatów – Zawadów – Łękińsko, Dzbanki – Szczerców – Bełchatów, Bełchatów – Rożniatowice – Mauryców i Bełchatów – Podwody – Zelów. O dofinansowanie tych przewozów wystąpiono do Wojewody Łódzkiego.

Podczas dzisiejszej sesji radni pochylili się także nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bełchatowskiego i zmianami w tegorocznym Budżecie Powiatu.
← powrót