Wtorek 19 paździenika 2021

Ślubowanie i wykład historyczny w "Energetyku"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Wykładem o obronie Gór Borowskich we wrześniu 1939 r., montażem słowno-muzycznym o patriotycznej tematyce i ślubowaniem uczniów klas pierwszych społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie im. gen. Ludwika Czyżewskiego uczciła dziś pamięć o swoim patronie.
glowne3
Dzień Patrona w ZSP nr 1 jest organizowany co roku 8 października lub w pobliżu tej daty. Data nie jest przypadkowa. Ludwik Czyżewski urodził się 8 października 1892 roku. Jego sylwetkę, kunszt taktyki wojennej na tle wydarzeń w pierwszych dniach II wojny światowej dziejących się na ziemiach naszego, bełchatowskiego regionu, przybliżył uczniom w niezwykle interesującym, ilustrowanym dokumentami i zdjęciami wykładzie historyk Łukasz Politański. Prelekcja odbyła się w ramach dotacji samorządu powiatu na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zrealizowane przez Stowarzyszenie Grocholice - Łączymy Pokolenia. Uczniowie klas pierwszych, których w nowym roku szkolnym "Energetyk" przyjął 260,  złożyli ślubowanie o swoim działaniu dla dobrego imienia szkoły i ojczyzny, postawie opartej na takich wartościach, jak uczciwość, godnośc, troska o drugiego człowieka. Młodzież przygotowała także wzruszający montaż słowno-muzyczny o patriotycznej treści. Uroczystość wykorzystano także do podsumowania zawodów sportowych, zorganizowanych dla pierwszoklasistów w pierwszych dniach roku szkolnego. Osoby z najlepszymi wynikami otrzymały nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

Fotorelacja tutaj.
A.Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót