Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 06 czerwca 2023

Spotkanie dyrektorów szkół z kuratorem oświaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
„Działania dyrektorów szkoły w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej”– pod takim tytułem odbyła się dziś w Bełchatowie konferencja dla dyrektorów szkół podlegających nadzorowi Piotrkowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi. Wzięło w niej udział około sześćdziesięciu osób, w tym przedstawiciele KP Policji w Bełchatowie, Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
glowne
Informacje o swoich głównych zadaniach i kompetencjach, związanych z obszarem przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, przekazali przedstawiciele kuratorium, policji, prokuratury i poradni psychologicznej. Po wystąpieniach ekspertów przyszła pora na pytania z sali. Miały one związek z głośno komentowaną w mediach sprawą gnębienia ucznia z jednego z bełchatowskich liceów przez rówieśników z innej szkoły.

- Czy mogę skreślić ucznia z listy? Jeśli tak, to kiedy? Czy tylko na podstawie informacji od rodziców mam go ukarać, a więc w pewien sposób już stygmatyzować? Co z domniemaniem niewinności? W którym momencie ja, jako dyrektor szkoły, mam uznać ucznia za winnego? Czy w chwili, w której powie mi o tym rodzic? Czy powinnam poczekać na rozstrzygnięcie sądu? - pytała Anita Szymczyk-Trawińska, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie.

Jednoznaczne odpowiedzi na te pytania nie padły. Natomiast eksperci (policja, prokuratura) potwierdzili, że szkoła nie jest stroną w tej ww. sprawie. Do chwili uzyskania informacji o zakończonym postępowaniu w sądzie rodzinnym, dyrektor ma związane ręce. Dopiero prawomocne rozstrzygnięcia będą stanowić podstawę do przewidzianych w statucie szkoły reperkusji wobec winnego ucznia.

Kuratorium uczuliło dyrektorów na szybkość podejmowania decyzji. - Im szybciej wykonamy procedurę, tym jesteśmy skuteczniejsi – dodano. Powiedziano także, że bez względu na to, czy stało się coś w szkole, czy poza nią, „dobrym zwyczajem” dyrektora byłoby powiadomienie o zdarzeniu kuratorium, bo to pozwoliłoby kuratorium zająć stanowisko przy medialnych atakach.

Wśród wystąpień podsumowujących konferencję pojawiły się głosy, iż ważne jest uświadamianie rodziców w ich obowiązkach wychowawczych wobec dzieci, by nie zrzucać odpowiedzialności za naganne zachowania młodych ludzi tylko na szkołę. Konferencja pokazała także, że konieczne jest wypracowanie procedury zachowania w sytuacjach podobnych do tych z ostatnich tygodni, zaistniałych w Bełchatowie, Zamościu czy Jaworznie, a dotyczących przemocy rówieśniczej.

Jak podkreślił Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty, konferencja nie była wydarzeniem akcyjnym i jednorazowym, podjętym na skutek ostatnich, niepokojących wydarzeń. Identyczne spotkania z dyrektorami szkół ponadpodstawowych odbędą się we wszystkich delegaturach ŁKO w naszym województwie. Dla dyrekcji podstawówek zorganizowana będzie konferencja on-line.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót