Poniedziałek 27 czerwca 2022

Spotkanie rady ds.osób niepełnosprawnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych odbyła dziś jedno z czterech spotkań w roku. Jako organ opiniodawczo – doradczy zapoznała się m.in. z dotychczasowym wykorzystaniem środków w budżecie powiatu na rehabilitacje społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
glowne
Z blisko 4 mln złotych, przekazanych naszemu powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rada Powiatu w Bełchatowie na sesji RP w marcu br. stosowną uchwałą przeznaczyła na rehabilitację społeczną 3,8 mln zł, a na rehabilitację zawodową – 100 tys. zł. W tym drugim zakresie do końca maja br. zostało wykorzystanych niecałe 12 tys. zł z puli 23 tys. zł. Pozostała suma może być spożytkowana na refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy (50 tys. zł) oraz jako jednorazowe wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej (27 tys. zł).

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium Rady, wybierane na okres jednego roku. Na dzisiejszym posiedzeniu jednogłośnie wskazano na przewodniczącego PSRds.ON Małgorzatę Mateusiak.
A.Zawodzińska, Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót