Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Rozmawiali o współpracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Starosta Bełchatowski Jacek Zatorski, Wicestarosta Jolanta Pawlikowska, Członek Zarządu Marek Jasiński i pracownicy bełchatowskiego starostwa spotkali się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich, by omówić zasady współpracy samorządu powiatowego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i zachęcić do zgłaszania uwag, wniosków oraz pomysłów na zadania, które posłużą lokalnym społecznościom. Podczas spotkania przedstawiciele stowarzyszeń usłyszeli ponadto szereg cennych dla ich działalności informacji.
IMG_6686
Starosta Jacek Zatorski zachęcił do rozmów i zapewnił, że Zarząd Powiatu gotowy jest na współpracę i chętnie będzie wspierał inicjatywy, które będą służyć dobru mieszkańców naszego powiatu.

Wicestarosta Jolanta Pawlikowska dodała, że w obecnych czasach, kiedy trwa już proces sprawiedliwej transformacji, bardziej celowe, niż np. wycieczki krajoznawcze, będzie zgłaszanie zadań związanych np. z edukacją ekologiczną.

Do kontaktu w sprawie trwających konkursów na granty i minigranty zachęcała Aleksandra Sopala, doradczyni z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. W zakresie rehabilitacji społecznej natomiast, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą kontaktować się z PCPR w Bełchatowie, które dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o czym przypomniała Dyrektor PCPR Wiesława Pędzik.

Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Monika Selerowicz zaprosiła już organizacje pozarządowe z naszego regionu na Piknik Stowarzyszeń, który odbędzie się 24 sierpnia i przekazała garść praktycznych informacji. Przypomniała m.in., że do końca sierpnia organizacje mogą zgłaszać propozycje zadań do budżetu Powiatu na 2025 rok oraz, że w najbliższym czasie – 11 czerwca w Sali nr 29 PUP w Bełchatowie w godz. 15 – 17 odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych (takie standardy organizacje muszą wprowadzić do połowy sierpnia). Ponadto, na przełomie października i listopada przeprowadzone będą konsultacje programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok.

Członek Zarządu Marek Jasiński szczególnie zachęcał przedstawicieli organizacji zgromadzonych na spotkaniu do składania propozycji do budżetu na dany rok, bo to wyznacza kierunki finansowania konkretnych zadań oraz zgłaszania uwag do programu współpracy.
 
← powrót