Poniedziałek 27 czerwca 2022

Sprawdzanie aktualności danych dla gminy Szczerców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Właściciele nieruchomości położonych w gminie Szczerców na terenie obrębów: Bednarze, Borowa–Krzyżówki, Grudna, Kościuszka, Polowa, Szczercowska Wieś, Zagadki, Załuże, począwszy od 23 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. mogą zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji. Celem prowadzonych prac jest uaktualnienie ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz danych części opisowej i graficznej.
budynek glowny gl
W dniach od 23 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przy ulicy Pabianickiej 17/19 w pokoju nr 8 na parterze, w godzinach od 8 00 do 15 00, od poniedziałku do piątku (dodatkowo wtorki do 17 00) zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bednarze, Borowa - Krzyżówki, Grudna, Kościuszka, Polowa, Szczercowska Wieś, Zagadki i Załuże gminy Szczerców, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Podstawowymi elementami projektu są rejestr gruntów, budynków i lokali oraz mapa ewidencyjna.
Ze względu na między innymi przyszłe skutki podatkowe opracowania w interesie zainteresowanych leży skorzystanie z prawa zapoznania się z projektem i czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji i zapoznanie się z nową dokumentacją, aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości. Należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy po przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa.
Geodeta Powiatowy
← powrót