Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Start nowej kadencji społecznej rady ds.osób niepełnosprawnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Zakończyła się kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwająca w latach 2019-2023. Członkiniom Rady za dotychczasową społeczną pracę podziękowała na dzisiejszym posiedzeniu Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. Nowo ukonstytuowana Rada ma ten sam skład osobowy. Przewodniczy mu, tak jak dotychczas, Małgorzata Mateusiak.
glowne
Na pierwszym posiedzeniu nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bełchatowskiego zapoznano się ze stopniem zaawansowania działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 249 osób niepełnosprawnych, z czego 80 ma status poszukujących pracy. Gros zadań w zakresie rehabilitacji społecznej realizuje PCPR. Dysponowanie środków odbywa się na bieżąco. Na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów zawartych przez powiat na prowadzenie dwóch warsztatów terapii zajęciowej w 2023 r. przeznaczono kwotę 2,35 mln zł. Na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - realizowane w formie dofinansowań dla osób indywidualnych i podmiotów realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych -  zabezpieczono 2,49 mln zł. W tym zakresie przyjęto 976 wniosków w sprawie różnych dofinansowań na łączną kwotę 2,5 mln zł. Do końca maja pieniądze zostały wypłacone ponad czterystu beneficjentom. Pomoc wyniosła łącznie 808 tys. zł.
A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót