Poniedziałek 23 maja 2022

„Strategia powiatu” pod lupą mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Zarząd Powiatu w Bełchatowie przyjął uchwałę nr 115/22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bełchatowskiego dla „Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030". Uwagi, wnioski i opinie do projektu „Strategii” przyjmowane będą do 4 maja 2022 r.
strategia
„Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030” to dokument wyznaczający długofalowe cele i kierunki rozwojowe powiatu. Całościowo pozwala na weryfikację jego aktualnego stanu i określenie zapotrzebowania na działania rozwojowe. W rezultacie, „Strategia” w oparciu o wykazane potrzeby kierunkuje politykę rozwojową, wyznacza cele, do których jednostka powinna dążyć w okresie obowiązywania dokumentu. Zapraszamy do lektury niniejszego dokumentu i zapoznania się z planem rozwoju Powiatu Bełchatowskiego w najbliższych lataach. Mamy nadzieję, że wypracowane wspólnymi siłami cele i kierunki rozwojowe spełnią oczekiwania lokalnej społeczności odpowiadając na wskazane przez Państwa potrzeby.

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na specjalnym formularzu (wersja papierowa lub elektroniczna). Wypełniony formularz należy przekazać w w jednym z następujących sposobów:

1) złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Biuro Podawacze (Informacja), ul. Pabianicka 17/19 (parter);

2) przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów;

3) przesłać drogą elektroniczną: strategia@powiat-belchatowski.pl

Uwagi, wnioski i opinie do projektu „Strategii” przyjmowane będą do 4 maja 2022 r.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Zespołem d/s Strategii i Rozwoju Powiatu (p. Wioleta Stawska-Kamieniak, tel. 044 733 66 08).
formularz_konsultacji do Strategii (pdf) 0.16mb (Pobrań: 29)
ZAŁĄCZNIK NR 1- macierz do Prognozy (pdf) 0.56mb (Pobrań: 34)
uchwała Strategia (pdf) 0.11mb (Pobrań: 32)
1_Prognoza - Strategia Powiat Bełchatowski (pdf) 2.93mb (Pobrań: 42)
← powrót