Niedziela 19 września 2021

Transformacja regionu - ankieta dla mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Jaka jest nasza wiedza na temat transformacji regionu? Odpowiedź na to pytanie dostarczy badanie ankietowe, które na zlecenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie przeprowadzi Łódzki Dom Biznesu. Do udziału w badaniu zachęca mieszkańców Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski: "Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne i posłużą samorządowi powiatu w zaplanowaniu działań w obszarze edukacji, promocji i komunikacji na temat zmian wynikających z Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Zapraszam do wypełnienia ankiety i dziękuję Państwu za każdą aktywność i wkład we wspólne budowanie przyszłości naszego regionu".
plakat badanie1 gl
Zarząd Powiatu w Bełchatowie wraz z Łódzkim Domem Biznesu realizują badanie ankietowe, którego celem jest dokonanie oceny wiedzy wśród osób objętych badaniem na temat istoty przekształceń, jakie dotkną powiat bełchatowski w związku z wdrażaniem założeń Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, a także identyfikacja preferowanych przez objętą badaniem grupę środków komunikacji i promocji. Zaplanowano dotarcie do trzech głównych grup społecznych, tj. do osób aktywnych zawodowo, przedsiębiorców i młodzieży.
 
 - Zapraszam Państwa do zaangażowania się w to działanie, dzięki któremu będziemy mogli  w sposób czytelny komunikować procesy i zmiany, jakie w najbliższych latach będą zachodziły w naszym regionie. Badanie jest anonimowe, a otrzymane wyniki  posłużą nam do planowania działań w obszarze edukacji, promocji oraz komunikacji na temat zmian wynikających z Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Serdecznie zachęcam do wypełnienia ankiety i dziękuję Państwu za każdą aktywność i wkład we wspólne budowanie przyszłości naszego regionu. Pamiętajmy jednocześnie o tym, że wszystko jest trudne, ale tylko do momentu, kiedy nie jest znane.
Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski
 
  • Grupa 1 - przedsiębiorcy, w tym prowadzący działalność w sektorze energetycznym i górnictwa (grupa preferowana)
  • Grupa 2 - osoby aktywne zawodowo, zatrudnione w podmiotach sektora energetycznego i górnictwa węgla brunatnego
 
  • Grupa 3 - młodzież szkół średnich
← powrót