Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Czwartek 30 listopada 2023

Twórcze warsztaty "Nowa Energia" w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Za nami trzydniowe twórcze warsztaty „Nowa Energia”, które odbyły się w Bełchatowie, a przeznaczone były zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Podczas warsztatów uczestnicy opracowywali pozytywne scenariusze rozwoju regionu bełchatowskiego w ramach projektu Bełchatów 5.0.
IMG-0782
W związku z tym, że do naszego regionu płyną już środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, to ważne jest ustalenie spójnej wizji i przedsiębiorczych postaw lokalnych liderów – przekonują organizatorzy - Fundacja Kultura Kresu koordynująca projekt Bełchatów 5.0.

Celem warsztatów było m.in. ustalenie wspólnego zestawu wartości, który będzie punktem wyjścia do budowania współpracy, określenie modeli współpracy między różnymi grupami, zdefiniowanie obszarów wiedzy, które powinny być rozwijane w regionie bełchatowskim oraz określenie potrzeb młodzieży w kontekście urbanistyki, pracy, edukacji i rekreacji.

Podczas pierwszych dwóch dni uczestnicy wspierani przez prowadzących ustalali, jak różne grupy i organizacje mogą ze sobą współpracować i tworzyć wspólną strategię, jak radzić sobie z problemami dotyczącymi wzajemnej komunikacji, czy z różnicami w dostępie do zasobów, jakie powinny być kluczowe obszary transformacji oraz jakie nowe dyscypliny wiedzy są potrzebne i jak – w sposób interdyscyplinarny – pracować nad konkretnymi rozwiązaniami.

- By wyjść poza schematy myślowe korzystamy z metody LARP - live action role-playing, która pozwala nam wyobrazić sobie świat roku 2050. Przedstawicieli urzędów, związkowców, organizacji pozarządowych i eksperckich oraz przedsiębiorców łączy troska o dobrą przyszłość i wykorzystanie istniejących szans – podsumowuje dr Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego i koordynator projektu Bełchatów 5.0.

Trzeci dzień należał do młodzieży i dotyczył ich przyszłości. Młodzi ludzie - uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat - mogli wyrazić, jakie mają potrzeby i co powinno być w regionie, by chcieli tu zostać, co sprawia, że dane miejsce jest atrakcyjne do mieszkania oraz jakie kompetencje powinny być rozwijane w regionie. W warsztatach wzięła również udział Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Transformacji Powiatu Katarzyna Kleska, która opowiedziała o tym, jak niezwykle istotne jest budowanie relacji ze wszystkimi interesariuszami procesu transformacji, których działania zwiększą szansę na sukces całego procesu.

Jaki klimat panuje wśród mieszkańców na początku procesu transformacji?

Powiat Bełchatowski angażuje się w transformację energetyczną regionu bełchatowskiego, której celem jest ukazanie jego mieszkańcom rzetelnych i źródłowych informacji o tym, na jakim etapie procesu Sprawiedliwej Transformacji się znajdujemy i w którym kierunku powinniśmy zmierzać. Dlatego też w kwietniu Powiat zorganizował Forum Gospodarcze w całości poświęcone temu zagadnieniu. Przedstawiciele samorządu biorą też udział w spotkaniach, warsztatach i konferencjach dotyczących transformacji regionu, a także w projekcie Bełchatów 5.0. Jednym z takich działań była czerwcowa konferencja, w której wzięła udział Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Transformacji Powiatu Katarzyna Kleska. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z udziałem Pani Pełnomocnik, która przybliża klimat jaki obecnie panuje wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz młodzieży Powiatu Bełchatowskiego na początku procesu nieuniknionej transformacji.
 
← powrót