Poniedziałek 06 grudnia 2021

Uwaga! Zawyją syreny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
W celu sprawdzenia skuteczności działania systemu alarmowania w dniu 24 listopada o godz. 10.00 oraz 10.15 zostanie przeprowadzony na terenie naszego powiatu trening systemu. Ponadto przez dwa dni (24 i 25 listopada) prowadzone będą ćwiczenia służb obrony cywilnej Wojewody Łódzkiego, w tym jednostek terytorialnych w Łódzkiem.
syrena
Treningiem objęte będą urządzenia włączone do central alarmowych obrony cywilnej na terenie powiatu bełchatowskiego oraz powiatów brzezińskiego, łaskiego, pabianickiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego i tomaszowskiego.

Trening ma polegać na emitowaniu przez 3 minuty ciągłego dźwięku (ogłoszenie alarmu), a następnie modulowanego dźwięku (odwołania alarmu) syren umieszczonych na terenie powiatów. W trakcie emisji dźwięku będzie przeprowadzony test słyszalności syren, polegający na sprawdzeniu zasięgu odbioru sygnałów.

24 i 25 listopada zostaną przeprowadzone kompleksowe ćwiczenia obronne i wieloszczeblowe ćwiczenie obrony cywilnej pt. „Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej na obszarze województwa pozostającego w strefie oddziaływania konfliktu zbrojnego”. Wśród celów ćwiczenia są m.in.:
  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie organizacji Stałego Dyżuru Wojewody Łódzkiego – Szefa obrony Cywilnej Województwa oraz samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • sprawdzenie przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji Stanowiska Kierowania Starostów Powiatów – Szefów Obrony Cywilnej Powiatów w Zapasowych Miejscach Pracy,
  • sprawdzenie umiejętności organizacyjnych w zakresie kierowania przygotowaniami jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego do przeprowadzenia ewakuacji ludności, a także przyjęcia ludności ewakuowanej z innych regionów w sytuacji powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
  • weryfikacja i doskonalenie procedur organizacji dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz urządzeń specjalnych przeznaczonych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych.
Opr.A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót