Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

W muzeum o tym, na jakim etapie wdrażania jest Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
W Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyło się spotkanie dotyczące Sprawiedliwej Transformacji regionu bełchatowskiego, w którym udział wzięli Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, Wicestarosta Jacek Bakalarczyk, Członek Zarządu Marek Jasiński oraz Pełnomocnik Starosty ds. Transformacji Powiatu Bełchatowskiego Katarzyna Kleska. Spotkanie poprowadzili Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz zespół z departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którzy przedstawili informacje m.in. dotyczące tego, na jakim etapie jest wdrażanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w województwie łódzkim oraz jakie nabory planowane są na najbliższe miesiące.
IMG_9982
Wicemarszałek Zbigniew Ziemba podkreślił, że FST to obecnie ponad 350 mln euro do wzięcia m.in. przez samorządy, przedsiębiorców, uczelnie i organizacje po to, by złagodzić skutki transformacji energetycznej w trzech obszarach: gospodarka, przestrzeń i społeczeństwo.

O tym, na jakim etapie wdrażania jest FST mówiła Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UMWŁ. Jak się okazuje – wszystkie dotychczasowe nabory wniosków dobrze rokują, a podmioty, których wnioski zostały ocenione pozytywnie, otrzymają do 75 proc. dofinansowania do inwestycji m.in. w nowoczesne szkolnictwo zawodowe (Powiat Bełchatowski podpisał już umowy na dwa projekty na kwotę ponad 5,6 mln zł dla ZSP nr 2 i CKZ), rozwój przedsiębiorstw oraz OZE. Niebawem także rozstrzygnięty zostanie nabór na operatorów, którzy dysponować będą tzw. bonami rozwojowymi (po 11 tys. zł każdy) dla osób z obszaru transformacji, które będą chciały podnieść swoje kwalifikacje, kompetencje lub przekwalifikować się. Łącznie – już na początku – zaangażowanych zostanie ok. 1,3 miliarda złotych z FST.

W najbliższym czasie ogłaszane będą kolejne nabory, m.in. na: wdrażanie innowacji, rozwój usług dla firm i wsparcie badań naukowych.

Z kolei Zastępca Dyrektora Małgorzata Misiak omówiła ciekawy, nowy program nakierunkowany na wsparcie MŚP w ramach FST oraz w ogóle rozwój przedsiębiorczości na obszarze transformacji, który obejmuje zarówno doradztwo dla już istniejących firm oraz wsparcie finansowe, ale także granty na założenie nowych działalności gospodarczych. Granty, jakie będzie można otrzymać to nawet 500 tys. zł.

Wszystkich zainteresowanych zaprosiła ponadto do współpracy Kierownik Zespołu ds. Transformacji w Biurze Planowania Przestrzennego UMWŁ Barbara Grymm.
.
 
 
← powrót