Wtorek 11 maja 2021

Wnioski na nagrody kulturalne do końca listopada

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
nagrody kulturalne glowne
Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym mającym stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu bełchatowskiego lub osobom prawnym bądź innym podmiotom mającym siedzibę i działającym na terenie powiatu bełchatowskiego na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, w szczególności za działalność, która w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego powiatu, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego oraz promocji powiatu bełchatowskiego w kraju i za granicą. 

Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo w następujących kategoriach:
1) Twórca – Osobowość Roku, przyznawana za wybitne osiągnięcia:
a) w twórczości artystycznej tj.: tanecznej, muzycznej, plastycznej, malarskiej, teatralnej, fotograficznej, literackiej i filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęcia wysokiego miejsca (w pierwszej trójce) w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
b) za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji;
2) Animator Kultury, przyznawana za wysokie osiągnięcia:
a) w upowszechnianiu m.in.: czytelnictwa, muzealnictwa, tańca, filmu, fotografii, malarstwa,
b) w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
c) za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego o istotnym znaczeniu dla Powiatu Bełchatowskiego;
3) Ochrona Kultury, przyznawana w szczególności za wysokie osiągnięcia na rzecz ochrony kultury, w szczególności za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
Wnioski mogą składać:
1) osoby fizyczne, osoby prawne, grupy, stowarzyszenia i zespoły z terenu Powiatu Bełchatowskiego,
2) gminy z terenu Powiatu Bełchatowskiego,
3) instytucje kultury.
Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”, w terminie do 30 listopada br. wyłącznie na formularzu, załączonym poniżej. Decyduje data wpływu do urzędu.
Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Regulamin (pdf) 1.14mb (Pobrań: 135)
Uchwała (pdf) 0.29mb (Pobrań: 105)
wniosek (pdf) 0.91mb (Pobrań: 114)
← powrót