Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

Wolne miejsce pracy w wydziale ochrony środowiska

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Do pracy na stanowisku ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w bełchatowskim starostwie poszukiwana jest osoba z wykształceniem wyższym (m.in. ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inżynieria środowiskowa, administracja), ze znajomością ustaw z zakresu prawa ochrony środowiska, odpadów i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Termin składania aplikacji upływa 30 stycznia.
os glowne
Osoba na wolnym stanowisku pracy zajmować będzie się prowadzeniem postępowań w takich sprawach jak np. wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, prowadzenie kontroli z WIOŚ, wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Szczegółowa informacja o wymaganiach od kandydatów oraz o dokumentach znajduje się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
← powrót