Poniedziałek 02 sierpnia 2021

Wsparcie dla cudzoziemców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Od 19 października 2020 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) działać będą punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej, w których będą świadczone bezpłatnie porady oraz pomoc m.in. w przygotowaniu dokumentów, załatwianiu spraw urzędowych, zalegalizowaniu pobytu w naszym kraju.
ZADANIEM PUNKTÓW JEST ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG W ZAKRESIE:
  • doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa);
  • doradztwa zawodowego (m.in. informowanie na temat rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego);
  • porad prawnych;
  • pomocy psychologa;
  • doradztwa kulturowego;
  • pomocy w przygotowywaniu i składaniu dokumentów;
  • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.);
  • pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.
Punkty działają w ramach projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Ze względu na sytuację epidemiczną na wizyty należy umawiać się za pomocą poczty elektronicznej:
  • skierniewice@punktinfo.pl
  • lodz@punktinfo.pl
lub telefonicznie pod numerem: 600 985 511
Źródło: Urząd Wojewódzki w Łodzi
← powrót