Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Zapowiedź LXVIII Sesji Rady Powiatu w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
We wtorek, 23 kwietnia o godzinie 13.00, odbędzie się LXVIII sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Będzie to ostatnia sesja Rady Powiatu w obecnym składzie.
sesja wrzesień-4783-2

Wśród głównych punktów obrad przewidziano sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie za ubiegły rok oraz omówienie realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Radni rozpatrzą na niej między innymi projekty uchwał w sprawie określenia: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
Rozpatrzone zostaną również projekty uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2024-2035 oraz zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok.

Sesja zakończy się sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z realizacji rocznego planu kontroli za pierwszy kwartał tego roku.

Porządek obrad znajduje się tutaj.

Transmisję z obrad można obejrzeć tutaj.
 
← powrót