Poniedziałek 27 czerwca 2022

Zarząd z absolutorium

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
W Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu odbyła się dzisiaj XLVII Sesja Rady Powiatu. Do jednych z najważniejszych tematów sesji należało: przedstawienie raportu o stanie powiatu, udzielenie wotum zaufania, a także udzielenie absolutoriom zarządowi.
główne
Raport o stanie powiatu, który przedstawiła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, rozpoczął sesję Rady Powiatu. Zrealizowane w roku 2021 najważniejsze działania w strategicznych obszarach kompetencji samorządu powiatowego podsumowuje „Raport o stanie powiatu bełchatowskiego”. Zasadniczym determinantem tych działań były środki w budżecie. Dochody powiatu wyniosły blisko 150 milionów złotych, wydatki prawie 137 milionów złotych. Powiat pozyskiwał fundusze m.in. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, z budżetu Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Ministerstwa Infrastruktury- zaznaczyła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Pozyskane środku przeznaczono na przedsięwzięcia w kilku sektorach m.in:edukacja i baza dydaktyczna, infrastruktura drogowa, pomoc społeczna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało w roku 2021 kilka projektów współfinansowanych przez PFRON lub Europejski Fundusz Społeczny, a niektóre zostały rozpoczęte.
Pandemia, które w roku 2021 utrudniała nam jeszcze normalne funkcjonowanie spowodowała konieczność kontynuowania zajęć szkolnych w trybie zdalnym. Rekrutacja do powiatowych szkół ponadpodstawowych miała porównywalny poziom z rokiem 2020. Zauważono wzrost współczynnika zdawalności egzaminu dojrzałości w szkołach powiatowych. Powstały nowoczesne ekopracownie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie, a także nowa biblioteka z Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie. Młodzież mogła wziąć udział w takich projektach jak np : „Kosmiczna wiedza II” w Energetyku, „Pociąg do kariery” i „Zawodowo mocni „ w „Kilińskim”, „ CKZ na plus” w Centrum Kształcenia Zawodowego. Ponadto placówki oświatowe zyskały fotowoltaikę (Energetyk), instalację gazową i kotłownie (Kiliński), nowy parking( SOSW), sanitariaty( II LO, ZSP nr 2).
W zakresie infrastruktury drogowej prace przeprowadzono m.in w : Kurówku Prądzewskim, Postękalicach, Dubiu, Myszakach, Augustynowie, Wdowinie, Bełchatowie. W sierpniu ub.roku do Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” złożono trzy wnioski. W minionym roku temat transformacji energetycznej poświęcono aż 40 spotkań i rozmów z różnymi środowiskami.
...Pracy nam nie brakowało, a jej organizacja przebiegała płynnie. Rok 2021 nie przyniósł, na szczęście wydarzeń, które nas zaskoczyły, dlatego nasza prace wykonywaliśmy umiarkowanie spokojnie-podkreśliła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

Po dyskusji nastąpiło głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu. Za głosowało 15 radnych, przeciw było 3 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Kontrolę nad działalnością samorządów w zakresie finansów sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Łodzi. Ta wydała pozytywną opinię Zarządowi.
Za udzieleniem absolutorium dla zarządu głosowało 16 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, a od głosu wstrzymało się 2 radnych.


 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji
← powrót