Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Zdrowie roślin to zdrowie ludzi. Dziś Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 12 maja Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin. Idea ma zwrócić globalną uwagę na znaczenie ochrony roślin i jej wpływ na wyeliminowanie głodu na świecie, zmniejszanie ubóstwa, ochronę różnorodności biologicznej flory oraz pobudzanie rozwoju gospodarczego.
Zarówno zdrowie człowieka, jak i zdrowie naszej planety, zależą od roślin. Trudno przecenić tę kluczową rolę. Rośliny produkują 98% tlenu i stanowią 80% żywności dla człowieka. Zapewnienie zdrowia roślinom jest niezbędne dla życia na Ziemi. Tymczasem szkodniki i choroby roślin są odpowiedzialne za straty handlowe w obrocie produktami rolnymi, szacowane na ponad 200 miliardów dolarów rocznie. Szkodniki i choroby roślin są odpowiedzialne za utratę nawet 40% światowych upraw żywności. Wpływ na zdrowie roślin mają zmiany klimatyczne i działalność człowieka, które zmieniają ekosystemy i ograniczają różnorodność biologiczną, jednocześnie tworząc nowe nisze dla rozwoju szkodników. Międzynarodowe podróże i handel powodują, że szkodniki i choroby pojawiają się w miejscach, w których wcześniej nie występowały.

Troska o zdrowie roślin to zadanie każdego odpowiedzialnego i świadomego mieszkańca Ziemi. Rolnicy mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodników stosując wyłącznie certyfikowane nasiona i sadzonki wolne od szkodników oraz regularnie monitorując, kontrolując i zgłaszając występowanie nietypowych szkodników w swoich gospodarstwach. Rządy, decydenci i prawodawcy muszą nadać priorytet zdrowiu i ochronie roślin. Powinni zapewniać zgodność z międzynarodowymi normami fitosanitarnymi, inwestować w innowacje w zakresie zdrowia roślin, badania i rozwój oraz wzmacniać krajową i regionalną ochronę roślin. Ogół społeczeństwa powinien być świadomy zagrożeń związanych z transgranicznym przenoszeniem roślin i produktów roślinnych, które mogą być źródłem szkodników i chorób. Ważne jest, aby kupować produkty od producentów z międzynarodową certyfikacją fitosanitarną dla bezpiecznego handlu roślinami i produktami roślinnymi.

Na straży zdrowia roślin stoi Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która prowadzi działalność kontrolną i diagnostyczną, działalność edukacyjną wśród producentów rolnych i przedsiębiorców branży rolniczej. Jej zadania mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego, spełniającego wymagania zdrowotne i jakościowe. Ważnym obszarem działalności Inspekcji jest również diagnostyka laboratoryjna.
Materiał powstał dzięki współpracy starostwa
z WIORiN w Łodzi - Oddz.w Bełchatowie
← powrót