Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Zespół Zarządzania Kryzysowego o pożarach, przestępczości i jakości wody do spożycia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
W poniedziałek, 29 maja, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bełchatowie, któremu przewodniczyła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Zebrani wysłuchali sprawozdania z „Akcji Zima 2022/2023”, informacji na temat realizowanych zadań ze strony służb mundurowych – policji i straży pożarnej, informacji o jakości wody do spożycia oraz oceny stanu lasów na terenie powiatu bełchatowskiego pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.
20230529_100509 (Copy)
Sprawozdanie z „Akcji Zima” przedstawili Paweł Lesiak i Konrad Kieruzel z Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie oraz Wojciech Łągwa z Urzędu Miasta w Bełchatowie. PZD podał m.in., że dwie pługopiaskarki jakimi dysponuje, przejechały łącznie ponad 13,5 tysiąca kilometrów rozsypując na drogach powiatowych 700 ton mieszanki piasku i soli. Dodatkowo, przy odśnieżaniu dróg, ciągów pieszo – rowerowych oraz ścieżek rowerowych, dwa ciągniki z pługami oraz jeden z pługiem i posypywarką zużyły 35 ton mieszanki w ciągu 245 motogodzin pracy. W czasie, kiedy nie było konieczności prowadzenia czynnych działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg, pracownicy PZD m.in. sprzątali połamane gałęzie i konary, remontowali nowopowstałe ubytki w nawierzchni dróg i czyścili ścieżki rowerowe.
 
O jakości wody do spożycia z ujęć i wodociągów na terenie powiatu bełchatowskiego mówiła Katarzyna Marczak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie. Jak się okazuje, w ciągu minionego roku sanepid przeprowadził łącznie 48 kontroli sanitarnych, pobrano 177 próbek wody, z czego tylko 11 nie spełniało norm w zakresie mikrobiologii i fizykochemii. Po wdrożonych zaleceniach, parametry uległy poprawie.
 
Dobre wieści miał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie Adam Pstrokoński. Przekazał m.in., iż znacząco spadła liczba interwencji związanych głównie z pożarami i miejscowymi zagrożeniami. Od początku tego roku do 29 maja było ich 332, a w analogicznym okresie ubiegłego roku aż 783. Strażacy ponadto przeprowadzili 47 kontroli z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w 56 obiektach, w tym także użyteczności publicznej. Mł. Bryg. Adam Pstrokoński podkreślił także, że konieczna jest kontynuacja działań mających na celu utrzymanie w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym tych 20 jednostek OSP, które już w nim działają oraz doposażać, także w samochody ratowniczo – gaśnicze, pozostałe jednostki – głównie te w Wadlewie, Pożdżenicach i Łękawie, bo dojazd jednostki ratowniczo – gaśniczej z Bełchatowa do tych miejscowości przekracza 15 minut. 

Z kolei zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie przedstawił podsumowanie całorocznej pracy policji. W 2022 r. policjanci odnotowali na terenie powiatu bełchatowskiego 1.752 przestępstwa ogółem (mniej niż rok wcześniej), w tym m.in. 979 kryminalnych (777 sprawców zostało wykrytych, zatrzymanych i postawionych przed wymiarem sprawiedliwości), 349 przestępstw gospodarczych (głównie internetowe i bankowe) oraz 80 narkotykowych (policjanci zabezpieczyli i wycofali z rynku m.in. 100 sztuk konopi indyjskich i kilka kilogramów innych substancji psychoaktywnych. Na drogach powiatu bełchatowskiego było bezpieczniej – rok do roku liczba wypadków spadła z 84 na 72, mniej było także kolizji drogowych.
 
Na zakończenie Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów Jarosław Zając opowiedział o zabezpieczeniu przeciwpożarowym lasów na terenie powiatu bełchatowskiego, które polega głównie na określaniu dwa razy dziennie stopnia zagrożenia pożarowego, monitoringu wizyjnego lasów w czasie stałych dyżurów leśników  i stałej współpracy z leśną bazą lotnictwa patrolowo – gaśniczego.
 
← powrót