Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Zespół zarządzania kryzysowego o sytuacji na składowiskach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
W czwartek, 13 czerwca, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bełchatowie dotyczące analizy aktualnego stanu składowisk odpadów znajdujących się na terenie powiatu bełchatowskiego oraz identyfikacji zagrożeń, jakie mogłyby wystąpić w przypadku pożaru, uwolnienia niebezpiecznych substancji i przeniesienia się zagrożenia na sąsiednie tereny.
IMG_7961
Posiedzenie, w związku z zaleceniem Wojewody Łódzkiego, zwołał Przewodniczący Zespołu – Starosta Bełchatowski Jacek Zatorski.

- Musimy być przygotowani na ewentualne zagrożenia – podkreślił Starosta Jacek Zatorski.

Celem spotkania była analiza reagowania i ochrony na wypadek wystąpienia sytuacji zagrażającej ludności i środowisku w zakresie czynności ratowniczo – gaśniczych, utrzymania porządku publicznego, a także organizacji wsparcia logistycznego oraz monitorowania środowiska.
W posiedzeniu PZZK w Bełchatowie udział wzięli m.in. pracownicy bełchatowskiego starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz pracownicy urzędów gmin (Kleszczów, Kluki, Szczerców, Gmina Bełchatów) i miasta Bełchatów, przedstawiciele służb ratunkowych: Policji i Straży Pożarnej, przedstawiciele piotrkowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie.

Uczestnicy posiedzenia PZZK przedstawili działania, które będą realizowane w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.
← powrót