Czwartek 24 czerwca 2021

Zarządzenie nr 53/2021 w sprawie przeznaczenia do  oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomościprzeznaczonych do oddania w najem oraz wykaznieruchomości  będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 
Zarządzenie nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 46/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 45/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Są to: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. L. Czyżewskiego  w Bełchatowie, Bursa Szkolna w Bełchatowie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie.
Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania.
Zarządzenie nr 43/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 42/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.