Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

glowne 2
Ponad ośmiuset ukraińskich uchodźców przebywa aktualnie na terenie naszego powiatu. Dwie grupy – łącznie trzysta osób, przebywa w Słoku i Wawrzkowiźnie, gdzie zostali ulokowani przez służby Wojewody Łódzkiego. Pozostali korzystają z zakwaterowania prywatnego oraz komunalnego.
07-03-2022

Ulotki w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, napisane w przystępny i czytelny sposób mogą być pomocne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Informacje w ulotce mogą ułatwić funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.
wolontariat
Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski dziękuje wszystkim wolontariuszom za ofiarną postawę i zaangażowanie w niesieniu pomocy ukraińskim uchodźcom.  Bez ich wsparcia, odwagi i empatii koordynowanie działań - począwszy od zakwaterowania po wydawanie artykułów ze zbiórek darów i zaspokajanie bieżących potrzeb - byłoby bardzo trudne, albo nawet niemożliwe.
03-03-2022

03-03-2022

glowne
Blisko trzystu ukraińskich uchodźców łącznie przebywa aktualnie na terenie dwóch ośrodków w powiecie bełchatowskim, skierowanych w te miejsca przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr została upoważniona do koordynacji działań pomocowych dla tych Ukraińców.
cccccccccc
Wszystkie placówki lecznicze są do dyspozycji uchodźców z Ukrainy. To odpowiedź na potrzeby, jakie zrodziły się w związku z sytuacją na Ukrainie. Były one omawiane podczas sobotniego spotkania przedstawicieli rządu z wojewodami, marszałkami województw i samorządowcami.
Uchodźcom, którzy po 24 lutego przyjechali lub przyjadą do naszego województwa i którzy będą tego potrzebowali zostanie zapewniona opieka zdrowotna w naszych szpitalach jak i pozostałych placówkach medycznych.
kryzysowy glowne
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zwołała dziś nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym zdalnie uczestniczyli m.in. włodarze naszych gmin. Tematem spotkania były sprawy organizacji pomocy dla uchodźców. Do jutra (1 marca) gminy mają przekazać staroście informacje o swoich możliwościach przyjęcia Ukraińców, szukających schronienia w naszym kraju.
aaa
Zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających przed atakiem Rosji na ich ojczyznę. W szczególności zachęcamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.
capture-20220227-205755
Na prośbę Wojewody Łódzkiego gminy przygotowują informacje o swoim potencjale zorganizowania pomocy dla ukraińskich uchodźców. Dane przekażą starostom, którzy - zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym - pełnią funkcję koordynatorów wszelkich działań, w tym inicjatyw pomocy uchodźcom i wsparcia humanitarnego dla Ukrainy ze strony gmin. Osoby prywatne, firmy czy organizacje pozarządowe, deklarujące swoje możliwości, powinny zglaszać się do urzędów gmin.