Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

główne
Wojna na Ukrainie wywołała w naszym kraju falę akcji humanitarnych. Aktywnością i wielkim sercem wykazują się także mieszkańcy powiatu bełchatowskiego. - Wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie i świadectwo empatii dla ofiar wojny – mówi starosta Dorota Pędziwiatr. - Jednocześnie proszę o rozwagę i zapoznawanie się z komunikatami, by nasza pomoc była dobrze zorganizowana. Tylko wtedy będziemy pewni, że ona dotrze tam, gdzie powinna.

Zgodnie z wytycznymi wojewody wszelkie działania pomocowe dla Ukraińców koordynują w terenie starostowie ściśle współpracując z samorządami gmin. Ponad dwieście osób, w tym starostów, prezydentów miast, burmistrzów i włodarzy gmin z łódzkiego wysłuchało dziś (27 lutego) podczas spotkania online, rekomendacji dotyczących organizowania działań na swoim terenie.
Sytuacji na Ukrainie i przygotowaniu się do pomocy uchodźcom poświęcone było dzisiejsze spotkanie online Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego ze starostami powiatów ziemskich z terenu naszego województwa. Decyzją wojewody koordynowaniem działań pomocowych dla Ukrainy zajmą się na terenie swoich powiatów starostowie. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zwołała na poniedziałek, 28 lutego, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem włodarzy gmin.