Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Sytuacja prawna zwierząt, towarzyszących uchodźcy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie  informuje o wymaganiach, jakie zwierzęta towarzyszące uchodźcom z Ukrainy powinny spełniać przekraczając granicę UE, a także o krokach, jakie należy podjąć, jeżeli zwierzę nie spełnia tych wymagań
INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(PSY, KOTY, FRETKI)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:
  • prawidłowe oznakowanie (chip);
  • ważne szczepienie na wściekliznę;
  • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
  • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.
W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia  zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:
  • pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE,  jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
lub
  • tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.
Po wykonaniu procedur właściciel zwierzęcia zostanie otrzyma pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy.

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostanie udzielona informacja o dalszych procedurach.
W załączeniu ulotki informacyjne.
Foto: pixabay
ulotka EN (docx) 0.02mb (Pobrań: 43)
ulotka EN-UA (docx) 0.24mb (Pobrań: 40)
ulotka PL (docx) 0.02mb (Pobrań: 40)
ulotka PL-UA (docx) 0.24mb (Pobrań: 36)
ulotka UA (docx) 0.02mb (Pobrań: 42)
← powrót