Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Powiat Proszowicki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
1 2 lipca 2008 r. na sesji Rady Powiatu Bełchatowskiego została przyjęta uchwała w sprawie działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy Powiatu Bełchatowskiego z partnerskim Powiatem Proszowickim. Ponieważ taką samą uchwałę przyjęła Rada Powiatu Proszowickiego, kolejnym krokiem było oficjalne podpisanie umowy o współpracy między powiatami. 21.11.2008 r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, podpisano umowę o współpracy Powiatu Bełchatowskiego z Powiatem Proszowickim.

   Powiat Proszowicki leży w odległości ok. 30 km od aglomeracji krakowskiej w kierunku północno-wschodnim, granicząc z powiatami: miechowskim, krakowskim ziemskim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim i kazimierskim (woj. świętokrzyskie). Bliskość stolicy regionu stymuluje wszechstronny rozwój tego obszaru. Powiat tworzy 6 gmin, z których jedna to gmina miejsko - wiejska (Proszowice) oraz 5 gmin wiejskich ( Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica i Radziemice). W skład powiatu wchodzą 122 miejscowości.

Powierzchnia powiatu wynosi 414 km2 co daje nam 17 miejsce co do wielkości wśród 22 powiatów województwa małopolskiego. Użytki rolne stanowią 88,8 % powierzchni powiatu, a lasy i tereny leśne 1,6 %. Stopień zalesienia powiatu jest bardzo niski (średnia krajowa wynosi 28%, a dla województwa małopolskiego 29%). W przekroju poszczególnych gmin poziom zróżnicowania stopnia zalesienia waha się od 0,4 % (Gmina Pałecznica) do 3,8% (Gmina Koszyce). Analogicznie nieznaczne zróżnicowanie występuje również w wysokości wskaźników użytków rolnych - od 77,8 % (Miasto Proszowice) do 93% (Pałecznica). Wysokie wartości wskaźnika użytków rolnych na terenie wszystkich gmin powiatu świadczą jednoznacznie o jego typowo rolniczym charakterze. Ludność powiatu (wg stanu na 31.12.2005 r.) liczy 43 497 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla poszczególnych gmin powiatu przedstawia się następująco: Koniusza - 99 osób/ km2 Koszyce - 86 osób/ km2 Nowe Brzesko -107 osób/ km2 Pałecznica - 78 osób/ km2 Proszowice - 162 osób / km2 Radziemice - 59 osób/ km2.