Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z 3001.2024 r. w sprawie liczby mieszkańców wg. stanu na 31.12.2023 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Więcej informacji znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl
Postanowienie Nr 20/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.01.2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Postanowienie Nr 3/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z 04.01.2024 r. w sprawie podziału powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 
Zarządzenie Nr 231/2023 Wojewody Łodzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr 24/2023 z 08.12.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 07.12.2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.