Sobota 26 września 2020

Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat  nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Ogłoszenie o zamówieniu: "Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie - OS".
Zarządzenie NR NR 66/2020 Starosty Bełchatowksiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/2 o pow. 0,1,49 ha,  położonej w obrębieDębina, gm.Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie NR NR 66/2020 Starosty Bełchatowksiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/2 o pow. 0,1,49 ha,  położonej w obrębieDębina, gm.Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Decyzja WS.6853.6.2020 Starosty Bełchatowskiego po rozpatrzeniu wniosku P. Rafała Telingi pełnomocnika działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, 97-400 Bełchatów o udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia „Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV”.
Decyzja WS.6853.5.2020 Starosty Bełchatowskiego w sprawie wniosku P. Rafała Telingi pełnomocnika działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, 97-400 Bełchatów o udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia „Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV” .
Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia na okres do 3 lat  części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia na okres do 3 lat części  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat  nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.