Niedziela 17 grudnia 2017

Bezpłatna pomoc prawnika

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

Punkty z bezpłatnymi poradami prawnymi funkcjonują na terenie naszego powiatu od początku 2016 roku. Wsród uprawnionych do skorzystania z wiedzy adwokata czy radcy prawnego są m.in. :

  • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, 
  • kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, weterani,
  • osoby, który nie ukończyły 26 lat oraz, które ukończyły 65 lat,
  • korzystający ze świadczeń  pomocy społecznej,
  • kobiety w ciązy.
 
Dokładny sposób udokumentowania swoich uprawnień do skorzystania z porady, jak też zakres pomocy prawnej jest opisany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Trzeba pamiętać o każdorazowym zabraniu z sobą dowodu tożsamości. Interesant może także zostać poproszony  o napisanie stosownego oświadczenia związanego z jego sytuacją życiową.

Pomoc prawnika nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z działalnością gospodarczą, prawa celnego i handlowego. Jednakże, jeśli osoba uprawniona potrzebuje porady w związku z rozpoczęciem własnego biznesu, uzyska pomoc, także za darmo. Porad udzielają osobiście adwokat lub radca prawny. W powiecie bełchatowskim jest pięć miejsc (w budynkach urzędów gmin i starostwie), w których dyżurują prawnicy. Dyżury trwają przez 4-5 godzin przez kilka dni w tygodniu.

Zorganizowanie punktów udzielania bezpłatnych porad prawnych jest nowym zadaniem starosty, zleconym przez administrację rządową. Powiat bełchatowski otrzymał na to blisko 300 tys. zł. Pieniądze stanowią wynagrodzenie dla prawników.