Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 22.02.2024 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 07.02.2024r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z 07.02.2024 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 07.02.2024 r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Bełchatowski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bełchatowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z 3001.2024 r. w sprawie liczby mieszkańców wg. stanu na 31.12.2023 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Więcej informacji znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl
Postanowienie Nr 20/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.01.2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.