Piątek 03 lutego 2023

Bezpłatna pomoc prawnika

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Starosta Bełchatowski informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Informujemy, że do 28 lutego 2022 roku korzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego będzie się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Termin teleporady należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel:

723-721-725Od stycznia 2022 roku na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonują 4 punkty w 5 lokalizacjach, w których mieszkańcy mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Prawa dotyczące obywateli Ukrainy, przebywajacych w Polsce
Права громадян України у зв'язку з конфліктом на території цієї країни.