Poniedziałek 02 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 54/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej ww władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków PFRON w 2021 roku.
Informacja Starosty Bełchatowskiego w/s wywłaszczenia nieruchomości położonej w obrębie Chabielice, gmina Szczerców oznaczonej jako działki nr 807, 808.
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 roku. Termin składania ofert upływa 16 lipca.
W załączniku wykaz szkół i placówek niepublicznych, o którym mowa w art. 168 ust.16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawao oświatowe (Dz.U.z 2021 r.poz.1082).
Zarządzenie nr 53/2021 w sprawie przeznaczenia do  oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomościprzeznaczonych do oddania w najem oraz wykaznieruchomości  będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 
Zarządzenie nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.