Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Rejon Żółkiewski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
3W marcu 2008 roku podczas wizyty delegacji z Powiatu Bełchatowskiego w Żółkwi Starosta Bełchatowski i Przewodniczący Rejonowej Administracji Państwowej w Żółkwi wyrazili przekonanie do zainicjowania działań mających na celu rozwój dwustronnej współpracy pomiędzy Powiatem Bełchatowskim, a Rejonem Żółkiewskim poprzez podpisanie deklaracji o współpracy. Deklaracja została podpisana 14 marca 2008 r. przez Przewodniczącego Rejonowej Administracji Państwowej w Żółkwi - Michała Zabołockiego oraz 26 marca 2008 r. przez Starostę Bełchatowskiego Jarosława Brózdę w Bełchatowie, po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w dniu 19.03.2008 r. 28 listopada 2008 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Rejonem Żółkiewskim.

Rejon Żółkiewski położony jest w północno-zachodniej części Obwodu Lwowskiego, jest to rejon podmiejski i przygraniczny. Swoje bogate, naturalne i rekreacyjne walory zawdzięcza geograficznemu położeniu na granicy przyrodniczych regionów: Karpat, pasma Roztocza, Polesia oraz Podola. Rzeczna sieć rejonu należy do zlewni rzeki Bug. Wśród wzniesień Żółkiewskiego Roztocza można odnaleźć malownicze i różnorodne krajobrazy. Szczyty Roztocza - Garaj obok Żółkwi, Pobija w pobliżu Kruchowa, Wołkowica obok Rawy Ruskiej, Szklana obok Nowej Skwariani oraz Kamienna obok Fajnej, dają możliwość oglądania wspaniałych panoram. Bardzo malownicze są wąskie, podobne do litery U doliny rzeki na północnym krańcu Roztocza, w okolicy Fajnej, Mokrotnia, które niczym nie ustępują karpackim krajobrazom. Rejon Żółkiewski liczy 108 tys. mieszkańców, powierzchnia wynosi 1.294 km2.

Samo miasteczko Żółkiew położone jest 30 km na północny zachód od Lwowa nad rzeczką Świnią, dopływem Raty. Żółkiew powstała w miejscu, gdzie od XIV wieku istniała wieś Winniki. Swoją nazwę zawdzięczała rodzinnej wsi Żółkiewskich znajdującej się w ziemi chełmskiej. W 1560 roku wraz z kilkoma innymi wsiami przypadła ona w udziale Stanisławowi Żółkiewskiemu. Hetman wybudował tam zamek obronny, a w 1603 roku uzyskał przywilej lokacyjny. Gdy rok 1620 przyniósł zagładę męskiej linii rodziny Żółkiewskich w czasie nieszczęsnego odwrotu po bitwie pod Cecorą Żółkiew znalazła się w rękach wojewody ruskiego Jana Daniłowicza, którego córka Teofila została żoną Jakuba Sobieskiego. Ich syn, Jan Sobieski, późniejszy król Rzeczypospolitej, od 1661 roku samodzielny właściciel Żółkwi nie szczędził sił i środków na jej rozbudowę.

Liczba mieszkańców: 109 200 osób
Powierzchnia: 1295 km2