Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

hospice-1821429_1280
Informujemy, że od września 2023 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.
Z dniem 30 grudnia 2023 r. zmieniono zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 
Zapraszamy do lektury gazetek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bełchatowie. Gazetki dostępne w załącznikach.
Zapraszamy do lektury gazetek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Gazetki dostępne w załącznikach.
Zarządzenie nr 42/2023 Starosty Bełchatowskiego w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2023 - 2027 dostępne w załączniku.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego z dn. 5 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły w załączniku.
Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną wersją poradnika i broszury. Zostały one przygotowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z poradnika można dowiedzieć się jak korzystać z prawa do dostępności. Broszura dotyczy tematu dostępności - czym jest i co o niej warto wiedzieć. Obydwa dokumenty dostępne w załącznikach.
Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia, weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej: zawodowej, psychospołecznej i medycznej. Beneficjentami Programu „Powrót do zdrowia. Powrót do pracy” mogą być osoby niepełnosprawne lub tez takie, które nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale w wyniku wypadku lub choroby nie mogą pracować w dotychczasowym zawodzie.
sow1
System Obsługi Wsparcia (SOW) to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
miganie gl
Osoby potrzebujące pomocy tłumacza języka migowego i chcące załatwić sprawę w bełchatowskim starostwie mogą skorzystać bezpłatnie z takiego wsparcia. Warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie urzędu o takiej potrzebie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Należy to zrobić wypełniając specjalny formularz.