Poniedziałek 06 grudnia 2021

Szkoły publiczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. 1 Maja 6;
Tel.: 44 633 23 68; fax 44 632 49 28;
www.lo1.pol.pl; lo1@lo1.pol.pl


Kierunki kształcenia:
- profil matematyczny z informatyką lub geografią;
- profil medyczny z fizyką lub matematyką;
- profil humanistyczny z historią lub geografią;
- lekcje języków obcych na różnych poziomach;
 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 72;
Tel.: 44 632 22 11; fax 44 632 21 83;
www.2lokochanowski.pl; sekretariat@2lokochanowski.pl


Kierunki kształcenia:
- profil społeczno-prawny;
- profil politechniczny,
- profil medyczny;
- profil pielęgniarski;
- profil językowo-menedżerski
- profil sportowy
 
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 96;
Tel.: 44 632 57 11; fax 44 632 31 56;
www.zsp3belchatow.pl; sekretariat@zsp3belchatow.pl


Kierunki kształcenia:
- Liceum Ogólnokształcące: profil ogólny z podziałem na klasę policyjną, strażacką, wojskową;
- Technikum Energetyczne: t. budownictwa, t. elektronik, t. elektryk, t. informatyk, t. mechanik, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- Brażowa Szkoła I stopnia nr 1: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, ślusarz;
 
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 98;
Tel.: 44 632 16 42;
www.zsp4bel.pl sekretariat@zsp4bel.pl


Kierunki kształcenia:
- Technikum Ekonomiczno – Hotelarskie: t. ekonomista, t. hotelarstwa, t. logistyk, t. usług fryzjerskich, t. obsługi turystycznej, t. żywienia i usług gastronomicznych, t. geodeta, t. organizacji reklamy;
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2: fryzjer, sprzedawca, kucharz;
 
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie
97-425 Zelów ul. Kilińskiego 5;
Tel.: 44 634 10 70;
zsp_zelow@pro.onet.pl www.kilinski-zelow.edu.pl


Kierunki kształcenia:
- Technikum Mechaniczne: t. mechanik, t. informatyk, t. pojazdów samochodowych, t.mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- Branżowa Szkoła I stopnia: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych; klasa wielozawodowa ( piekarz, cukiernik, stolarz, wędliniarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, blacharz, lakiernik, sprzedawca)
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: nauka jazdy samochodem osobowym ( prawo jazdy kat. B), ciągnikiem rolniczym ( prawo jazdy kat. T), kombajnem zbożowym,  kurs na wózki widłowe; kursy spawalnicze: w osłonach gazowych MAG-135, spawanie gazowe 311, w osłonach gazów TIG-141;
 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 96;
Tel.: 44 633 23 44; fax 44 633 23 78;
www.ckpbelchatow.bai.pl; ckp_belchatow@wp.pl


Kierunki kształcenia:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa: elektryk, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie , ślusarz, operator obrabiarek skrawających;
- Technikum: t. budownictwa, t. elektronik, t. elektryk, t. energetyk, t. górnictwa odkrywkowego, t. mechanik, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
97-400 Bełchatów, ul. Targowa 20
tel. 44 633 60 08
sekretariat@soswbelchatow.pl, www.soswbelchatow.pl

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy uczy funkcjonowania osobistego i społecznego, kreatywności, etyki, przygotowuje do zdrowego i aktywnego stylu życia, doskonali sprawność i wydolność fizyczną oraz działania prozdrowotne, kształtuje prawidłową postawę wobec pracy, kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami, urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy. Zajęcia przysposabiające do pracy obejmują takie przedmioty, jak: zajęcia biurowe, ogrodnicze, tkactwo i szycie, kuchnię dydaktyczną, zajęcia z gospodarstwa domowego.