Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Szkoły publiczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. 1 Maja 6;
Tel.: 44 632 20 10;
www.lo1.pol.pl; lo1@lo1.pol.pl


Klasy z rozszerzeniem:
- matematyka, fizyka, informatyka:
- matematyka, informatyka, j. angielski
- matematyka, geografia, j. angielski
- biologia, chemia, j. angielski
- biologia, chemia, matematyka
- wos, geografia, j. angielski
- j. polski, biologia, j. angielski
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 72;
Tel.: 44 632 22 11; fax 44 632 21 83;
www.2lokochanowski.pl; sekretariat@2lokochanowski.pl

Klasy z rozszerzeniem:

- j. angielski, wos, geografia
- j. polski, j. angielski, geografia
- biologia, chemia, matematyka
- angielski, matematyka informatyka
- j. angielski, matematyka, geografia
- j. polski, j. angielski, biologia
- j. angielski, biologia, chemia
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 96;
Tel.: 44 632 31 56
www.zsp1belchatow.pl    sekretariat@zsp1belchatow.pl


Kierunki kształcenia:
-Liceum Ogólnokształcące
klasy tzw.mundurowe:
policyjna z rozszerzeniem:j.polski, wos,geografia
oddział przygotowania wojskowego z rozszerzeniem:wos,geografia
Technikum Energetyczne: t.budownictwa, t.elektronik, t.elektryk, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, t.programista, t. informatyk, t. mechanik, t.pojazdów samochodowych, t.spawalnictwa
branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 : ślusarz,elektryk, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 98;
Tel.: 44 632 16 42;
www.zsp2bel.pl  sekretariat@zsp2bel.pl


Kierunki kształcenia:
- Technikum Ekonomiczno – Hotelarskie: t. ekonomista, t. hotelarstwa, t. logistyk, t. usług fryzjerskich, t. żywienia i usług gastronomicznych, t. geodeta, t.reklamy
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2: fryzjer, kucharz;
 
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie
97-425 Zelów ul. Kilińskiego 5;
Tel.: 44 634 10 70;
www.kilinski-zelow.edu.pl zsp_zelow@pro.onet.pl


Kierunki kształcenia:
- Technikum Mechaniczne: t. mechanik, t. informatyk, t. pojazdów samochodowych,t.spawalnicwta
- Branżowa Szkoła I stopnia: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, lakiernik, klasa wielozawodowa (piekarz, cukiernik, kucharz), wędliniarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, sprzedawca.
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: nauka jazdy samochodem osobowym ( prawo jazdy kat. B), ciągnikiem rolniczym ( prawo jazdy kat. T), wózkem jezdniowym;
- kursy spawalnicze: w osłonach gazowych MAG-135, spawanie gazowe 311, spawania TIG-141;
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
forma kształcenia:zaoczne
 

Centrum Kształcenia Zawodowego
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 96;
Tel.: 44 633 23 44;
www.ckzbelchatow.pl; ckpbelchatow@wp.pl


Kierunki kształcenia:
- Branżowa Szkoła I Stopnia: elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych;
- Technikum: t. budownictwa, t. elektronik, t. elektryk, t. mechanik,t. pojazdów samochodowych, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
97-400 Bełchatów, ul. Targowa 20
tel. 44 633 60 08
http://soswbelchatow.szkolnastrona.pl/ sekretariat@soswbelchatow.pl,

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bełchatowie

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Bełchatowie
Zawody:kucharz, ogrodnik
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Bełchatowie
Program szkoły obejmuje przysposobienie do pracy w obszarach:
- kuchnia
- gospodarstwo domowe
- biuro
- ogród
- szycie
- tkactwo

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
97-400 Bełchatów, Łękawa 9
tel: 44 635 13 48, 607 941 442
https://moslekawa.pl/  moslekawa@op.pl

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy IV-VIII)